Activiteiten

Op het gebied van grondwerken heeft Loonwerk- en Grondverzetbedrijf Verschueren al jaren ervaring. Het bouwrijp maken van een locatie of het woonrijp maken van een bepaald project behoren tot de werkzaamheden.

Tevens voeren wij de volgende werkzaamheden uit:
-  Maaien met klepelmaaier
-  Vlakken
-  Bouwweg maken
-  Bouwput graven en aanvullen (nieuwbouw c.q. verbouw)
-  Noodverharding leveren en aanbrengen
-  Bomen water geven
-  Zand- en puinbanen nat maken
-  Wegen schoonvegen
-  Grondwerk tuin/bestrating/beplating
-  Tuinen spitten met mobiele kraan/minikraan
-  Grond- en zandtransport
-  Profileren van zandbanen
-  Het leggen van betonplaten
-  Verhuur van shovel en mobiele kraan
-  Verhuur van trekker met waterwagen/dumper/frees/klepelmaaier/zaaimachine
-  Verhuur van minikraan
-  Het frezen van tuinen en bermen met veld en/of overtopfrees
-  Het schudden van stenen
-  Het inzaaien van gras
(wij verhuren onze machines alleen met professionele bediening)

Tevens kunnen wij zand, grond, tuinaarde, grind of menggranulaat leveren.

Wanneer er voor de grondwerkzaamheden een klick-melding nodig is, kunnen wij dit verzorgen.

Design by: www.GrafiMediaGroep.nl