Activiteiten

Op het gebied van grondwerken heeft Loonwerk- en Grondverzetbedrijf Verschueren al jaren ervaring. Het bouwrijp maken van een locatie of het woonrijp maken van een bepaald project behoren tot de werkzaamheden.

Tevens voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

 • Maaien met klepelmaaier
 • Vlakken
 • Bouwweg maken
 • Bouwput graven en aanvullen (nieuwbouw c.q. verbouw)
 • Noodverharding leveren en aanbrengen
 • Bomen water geven
 • Zand- en puinbanen nat maken
 • Wegen schoonvegen
 • Grondwerk tuin/bestrating/beplating
 • Tuinen spitten met mobiele kraan/minikraan
 • Grond- en zandtransport
 • Profileren van zandbanen
 • Het leggen van betonplaten
 • Verhuur van shovel en mobiele kraan
 • Verhuur van trekker met waterwagen/dumper/frees/klepelmaaier/zaaimachine
 • Verhuur van minikraan
 • Het frezen van tuinen en bermen met veld en/of overtopfrees
 • Het schudden van stenen
 • Het inzaaien van gras
  (wij verhuren onze machines alleen met professionele bediening

Tevens kunnen wij zand, grond, tuinaarde, grind of menggranulaat leveren.
Wanneer er voor de grondwerkzaamheden een klick-melding nodig is, kunnen wij dit verzorgen.